fbpx

Hitri kontakt : 082 053 277

Košarica
0.00 €

Politika varstva osebnih podatkov za uporabnike začne veljati od datuma dalje, ko opravijo naročilo.

 

Splošno
V tej politiki zasebnosti Martina Beber s.p. (v nadaljevanju “ponudnik”), naročnikom, uporabnikom storitev, kupcem in drugim s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: uporabniki), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba).

Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih uporabe in v prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oziroma za posamezno storitev.

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ponudnik zbira od vas, ko se naročite na ponudnikove storitve. Ponudnik osebne podatke naročnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti. Tukaj je povezava.

Ponudnik naročniku zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov naročnika kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki :

 • preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam
 • omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika (npr. zaposleni)
 • avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kakovostno izvajanje svojega dela
 • vsak dostop do osebnih podatkov ustrezno beleži

 

Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Kera Design, Martina Beber s.p.
Zrkovska cesta 87
2000 Maribor
Davčna številka : SI 62341324 (smo davčni zavezanci)
Matična številka : 8183023000
Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na :  gdpr@kopalnica-komplet.si

 

Osebni podatki in namen njihove obdelave
Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za naročnika obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi  osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji prijave /registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede naročenih storitev, e-novic in ostalih produktov ponudnika na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila storitev/produktov ni mogoče opraviti. Ponudnik spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na ponudnika, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in kasnejši uporabi naročenih storitev podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Ponudnik ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob oddaji prijave/registracije na storitve in ostale produkte obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

 

SSL certifikat
Spletna trgovina https:/kopalnica-komplet.si uporablja 256-bitno SSL enkripcijo oz. kriptografski protokol natančneje TLS 1.2, ECDHE_RSA with P-256, and AES_128_GCM. SSL certifikat je potrdilo, ki ga je spletni strani izdala za to pooblaščena organizacija (Let’s Encrypt Authority X3), in obiskovalcu zagotavlja, da je komunikacijski kanal med njim in strežnikom zares varen. SSL certifikat je izredno pomemben, ko se od obiskovalca zahteva vnos osebnih podatkov, še posebej pa je to pomembno pri vnosu informacij o kreditnih karticah.

 

Zbiranje osebnih podatkov
Ponudnik za potrebe izvajanja storitev, ki jih zagotavlja svojim naročnikom, zbira naslednje (osebne) podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • e-poštni naslov,
 • ime podjetja ter davčno številko,
 • telefonsko številko,
 • v določenih primerih tudi geslo,
 • mnenje naročnika v “Opombe naročila”,
 • IP naslov,
 • ter ostale podatke, ki jih naročnik ob naročilu vnese na ponudnikovi spletni strani.

 

Zakonita podlaga oz. interesi za zbiranje in obdelavo navedenih osebnih podatkov so naslednje aktivnosti :

 • za namen realizacije naročenih storitev;
 • za namen obveščanja naročnikov o stanju naročenih storitev (potek, tehnična obvestila, administrativna obvestila, itd.);
 • za namen obveščanje naročnikov z informacijami, ki so relevantne za nemoteno in varno uporabo naročenih storitev.

Za točnost vpisanih podatkov s strani naročnika ponudnik ne odgovarja, saj učinkovita in zakonita metoda, s katero bi bilo osebne podatke moč verificirati, ponudniku ni na razpolago. Za ustreznost podatkov je odgovoren naročnik sam. Točni podatki so obvezna podlaga za možnost korektne in celostne zagotovitve delovanja naročenih storitev. Točni podatki so obvezni tudi za možnost zagotovitve ustrezne uporabniške podpore pri uporabi naročenih storitev. Iz varnostnih in tehničnih razlogov, za namene zagotavljanja čim višje stopnje varnosti podatkov, kar predstavlja zakoniti interes, ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih naročnik dostopa do spletnih strani, aplikacij in strežniškega okolja ponudnika.

S programom za analizo obiska zbiramo določene podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med drugimi ti podatki lahko obsegajo vaš IP naslov, operacijski sistem, vrsto brskalnika, ime domene, dostopni čas, število premikov po spletni predstavitvi in spletno mesto s katerega ste prišli na podpora-podjetnikom.si.
Te podatke potrebujemo za analizo obiskovalcev naše spletne predstavitve in niso povezani z vašimi osebnimi podatki. Vsi navedeni podatki, z izjemo piškotkov, se pri ponudniku hranijo trajno oz. do preklica. Sejni piškot ki, ki so nujni za delovanje določenih storitev (npr. za prijavo v košarico) se pri ponudniku hranijo le v dejanskem času trajanje uporabe določene storitve, nato so samodejno trajno odstranjeni.

 

Za namen analize uporabe spletnih strani ponudnik uporablja :

 • storitev Google Analytics (GA)

 

Dostop do osebnih podatkov
V uporabniškem vmesniku je vsakemu naročniku omogočena možnost, da zagotovi natančnost in pravilnost vseh kontaktnih podatkov (zakonsko predpisani podatki). Za spremembo določenih polj je potrebno stopiti v kontakt z nami preko emaila  : gdpr@kopalnica-komplet.si.

Podatki, shranjeni na strežniških okoljih ponudnika, so še vedno v celoti last naročnika. Ponudnik v nobenem primeru ne dostopa do teh podatkov.

Ponudnik do podatkov naročnika lahko dostopa le v naslednjih primerih :

 • na podlagi pisne zahteve s strani državnih ali sodnih organov v okviru izvajanja njihovih zakonitih funkcij.

 

Soglasje
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani kopalnica-komplet.si opravite in zaključite naročilo storitev ali pa samo zahtevate ponudbo oz. predračun.

 

Pravice posameznikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite  v naročniških servisnih straneh.

Naročnik lahko z uporabo naročniškega/servisnega centra, ki ga ponudnik ves čas brezplačno nudi naročniku v uporabo, kadarkoli zahteva evidenčni izpis ali celoten izbris svojih osebnih podatkov.

Naročnik razume in se strinja, da :

 • je ta  izbris osebnih podatkov možen le v primeru, da naročnik nima aktivnih storitev pri ponudniku;
 • mu bo z izbrisom osebnih podatkov obenem onemogočen dostop do naročniškega centra;
 • izbris osebnih podatkov ne pomeni izbrisa dokumentacije (računi, predračuni, ponudbe, dobropisi, itd.), ki jo je ponudnik še vedno dolžan hraniti v skladu z veljavno  zakonodajo

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na

 • e-naslovu: gdpr@kopalnica-komplet.si
 • ali na poštni naslov ponudnika

Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Ponudnik bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

 

Pravica do pritožbe
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pisno na naslovu ponudnika. Uporabniki lahko pritožbo pošljete na naslov ali email ponudnika.

Pritožbo lahko vložite tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec. Neposredovanje podatkov in posledice Ponudnik pri sklepanju pogodbenih razmerij z naročniki zahteva le podatke, ki jih lahko  zahteva v skladu s predpisi ali pa tiste podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje naročenih izdelkov/storitev. Zahtevani podatki so navedeni v pogodbi ali pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih ponudnik ne more pridobiti, lahko ponudnik zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko ponudniku posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

 

Iznos v tretje države
Ponudnik ne izvaža osebnih podatkov uporabnikov v tretje države saj z njimi ne posluje.

 

Čas hrambe osebnih podatkov
Ponudnik hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen opravljanja aktivnih/naročenih storitev/produktov ali novic na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani ponudnika in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu ponudnik  blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, ponudnik izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Naročnik razume in se strinja, da se podatki po poteku naročenih storitev na strežniških okoljih ponudnika hranijo od 30 do 60 dni, na sekundarnih sistemih rezervnih kopij pa od 30 do 90 dni od dneva poteka posamezne storitve. Po tem časovnem roku so podatki v celoti in trajno odstranjeni iz vseh strežniških okolij ter rezervnih sistemov ponudnika brez možnosti povrnitve.

 

Plačilne storitve
Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je ponudnik dolžan hraniti podatke o poslovnem razmerju in posameznih transakcijah še 10 let od zaključka poslovnega razmerja oz. posamezne transakcije.

 

Kršitev pogojev poslovanja
Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah členov tega dokumenta. Taki ukrepi vključujejo takojšnjo omejitev oz. (začasno) zaprtje dostopa do strežniškega sistema in ostalih storitev brez predhodnega opozorila.

Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in vse ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestil. Nepooblaščen dostop vključuje sum kraje in/ali izgube podatkov, spremembo gesla ali ostalih varnostnih informacij ali katerokoli drug dogodek, ki lahko povzroči ali omogoči nepooblaščen vstop v uporabniški račun naročnika.

 

Privolitev

Z uporabo spletnega mesta ter spletne trgovine kopalnica-komplet.si  se uporabnik strinja :

 • s piškotki
 • s Pogoji poslovanja
 • s Politiko varstva osebnih podatkov
 • s Pravilnikom o zasebnosti

Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

 

Končne določbe
Zraven te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

 

Veljavnost
Velja od 30. 10. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

 

Pokličite nas
SlovenianCroatianGermanEnglish